Alibaba พัฒนา AI สำหรับวินิจฉัยโรค COVID-19

Alibaba พัฒนา AI สำหรับวินิจฉัยโรค COVID-19
Alibaba พัฒนา AI สำหรับวินิจฉัยโรค COVID-19
Alibaba พัฒนา AI สำหรับวินิจฉัยโรค COVID-19
Alibaba พัฒนา AI สำหรับวินิจฉัยโรค COVID-19

Alibaba พัฒนา AI สำหรับวินิจฉัยโรค COVID-19 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลาย ๆ ประเทศได้หามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในเบื้องต้น

รวมถึงคิดค้นยารักษา และล่าสุด มีรายงานว่า Alibaba บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศจีน ได้พัฒนาระบบ AI สำหรับตรวจจับและวินิจฉัย COVID-19 ซึ่งมีความแม่นยำมากถึง 96% และใช้เวลาในการตรวจเพียง 20 วินาทีเท่านั้น

รายงานจากสื่อ Nikkei Asian Review ที่อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวในประเทศจีน เผยว่า ทาง Alibaba ได้พัฒนาระบบ AI ในการตรวจจับ COVID-19 จากการดูแผ่น CT Scan ที่ช่วงอกของคนไข้ และพบว่า มีความแม่นยำถึง 96% อีกทั้งยังใช้เวลาในการให้ AI ตัดสินใจว่าติดเชื้อหรือไม่ในเวลาเพียง 20 วินาที เทียบกับการทำงานของแพทย์ ที่ใช้เวลาในการวินิจฉัยโรคจากแผ่น CT Scan ราว ๆ 15 นาที และต้องใช้ภาพถ่าย CT Scan มากถึง 300 ภาพ

โดยระบบดังกล่าวได้ถูกนำไปฝึกให้อ่านภาพ CT Scan ของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 5,000 ราย และเริ่มไปทดสอบใช้งานที่โรงพยาบาลในประเทศจีนบ้างแล้ว ซึ่งจากรายงาน เผยว่า มีโรงพยาบาลราว ๆ 100 แห่งในประเทศจีนที่ใช้ระบบ AI ของ Alibaba